PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Bölümümüz 1995 yılında ilk öğretim elemanının atanmasıyla faaliyetlerine başlamıştır. Halen Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim öğretim verilmektedir. Bilimsel araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetleri 9 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisinden oluşan toplam 13 akademik personel ile sürdürülmektedir.

Halen Ziraat Fakültesi 4. eğitim bloğunda bulunan bölümümüzde eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü iki adet tasarım stüdyosu, 50 bilgisayar kapasiteli bilgisayar destekli tasarım ünitesi, ölçme ve değerlendirme laboratuvarı ve bölüm kitaplığı bulunmaktadır. Süs bitkileri çalışmaları, Ziraat Fakültesi Kampüs Araştırma – Uygulama Çiftliği arazilerinde ve seralarında yapılmaktadır.

AR-GE açısından çalışma konuları, bölgenin ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda, peyzaj planlama, peyzaj tasarımı, süs bitkileri, yeşil alanlar, milli parklar ve doğa koruma alanları, kıyı planlaması ve yönetimi ve çevre sorunları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Bölümümüz uluslararası bağlantıları bakımından oldukça güçlüdür. Erasmus+ programı kapsamında işbirliği yaptığımız 9 Avrupa üniversitesi ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli uluslararası projeler yürütülmektedir.

PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ

kep.jpg

Peyzaj sözcüğü dilimize manzara ya da görünüm anlamına gelen Fransızca “Paisage” sözcüğünden aktarılmıştır. Geniş tanımlaması ile peyzaj; Doğal ve kültürel elemanların herhangi bir noktadan görüs açısı içine sığabilen görünüşüdür. Peyzaj mimarlığı, ziraat mühendisi ve aynı zamanda bir yazar ve gezgin olan Frederick Law OLMSTED ‘in Amerika Birleşik Devletleri’nde formal bahçe düzenine karşı bir hareketin temsilcisi olarak ortaya çıkması; örnekleri günümüze kadar uzanan özgün eserler vermesi ve çalışmalarında ilk kez “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanması ile yeni bir meslek olarak 1856 yılında doğmuştur.Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bahçe Düzenleme Sanatı olarak ortaya çıkan ve uzun süre bu tanım çerçevesinde algılanan Peyzaj Mimarlığı’nın tarihi, ilk toplu yerleşim mekanlarının (kentlerin) ortaya çıkışıyla eştir. Babil’in Asma Bahçeleri’nden günümüzün modern parkları ve kentlerin yeşil alan sistemlerinin kurulmasına kadar geçen süreçte; Peyzaj Mimarlığı biliminin temel amacını “insanlara doğayla bütünleşmiş, estetik ve fonksiyonel kullanıma uygun ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak” oluşturmuştur.

Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında önemi daha iyi kavranan Peyzaj Mimarlığı mesleği, günümüzde bir çok temel bilim dalının verilerinden yararlanarak planlama ve tasarım açısından insanla çevresi arasında olumlu ve sürdürülebilir bir ilişkinin yaratılmasıyla ilgili prensipleri geliştiren, yönlendiren ve uygulayan mesleklerden biri konumuna gelmiştir. Bu nedenle ulusal parklar ve doğa koruma alanları, kıyısal alanlar, sulak alanlar, kentsel açık ve yeşil alanlar, arboretumlar, sergi ve fuar alanları, botanik ve hayvanat bahçeleri gibi modern yasamın gerekleri olarak görülen ve toplum için oluşturulan alan ve mekanların planlama ve tasarımı da Peyzaj Mimarlığı mesleğinin önemli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Bu temel işlevler yerine getirilirken canlı bir materyal olarak görülen süs bitkilerinin yetiştirilmeleri ve estetik ve fonksiyonel prensipler doğrultusunda kullanımları da mesleğin ilgi alanları arasındadır. Ayrıca insan faaliyetleri sonucunda bozulmuş alanlardaki doğa onarımı çalışmaları da Peyzaj Mimarlığı mesleğinin temel konuları arasında yer almaktadır.

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ EĞİTİM ve ÖĞRETİMİ

biz-1024x430.jpg

Bölümümüz Yüksek Lisans eğitimine 2000-2001, Lisans eğitimine 2003-2004, doktora eğitimine de 2007-2008 öğretim yılında başlamıştır. Halen bölümümüz eğitim öğretim faaliyetlerini Lisans programında 311, Yüksek Lisans ve Doktora programında 42 olmak üzere toplam 373 öğrenci ile sürdürmektedir.

2021-2022 öğretim yılında lisans programımızdan 16. dönem mezunları verilmiştir. Peyzaj Mimarlığı lisans programında eğitim öğretim 4 yıllık bir süreyi kapsar. Öğrenim süresince öğrenciler her biri en az 30 gün olmak üzere 2. ve 3. sınıfların yaz aylarında fidanlık ve büro stajı yapmaktadır.

%25’i seçmeli derslerden oluşan yeni müfredat 2012-2013 öğretim yılında yeni kayıt olan öğrencilere uygulanmaya başlanmıştır. Bölümümüzde tezli yüksek lisans programı uygulanmaktadır. Program 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez çalışması olmak üzere en az 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Doktora programımız 4 yarıyıl ders ve 4 yarıyıl tez çalışması olmak üzere toplam 8 yarıyıldan oluşmaktadır.

Eklenme tarihi :15.12.2022 13:02:49
Son güncelleme : 15.12.2022 13:13:46