TÜRKİYE PEYZAJLARI 3. ULUSAL KONFERANSI

Etkinlik Tarihi : 07 Kasım 2019 - 09 Kasım 2019
Etkinlik Yeri : Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Bölümümüzün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Peyzajları 3.Ulusal Konferansı 7-8-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nde yapılmıştır.

Türkiye Peyzajları 3.Ulusal Konferansı “Yeşil Altyapı – Green Infrastructure” kapsamında yeşil altyapı konusunun; sürdürülebilir akıllı kentler, iklim değişikliği ve küresel ısınma, kent politikaları, kent ekolojisi, biyolojik çeşitlilik, ekonomi ve çevre, sağlıklı kentler, teknik ve yenilikçi çözümler, farklı planlama ve tasarım yaklaşımları başta olmak üzere tüm yönleri ve sosyal, ekonomik, ekolojik, hukuki boyutları ve disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması ve özellikle de yerel yönetimler için uygulamaya yönelik somut önerilerin ve çözümlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

“Yeşil Altyapı” konusunu disiplinler arası bir yaklaşımla ve tüm yönleri ile ele almayı ve iyi uygulama örnekleri ile yerel yönetimler için planlama stratejilerine yönelik somut öneriler ortaya koymayı hedefleyen Türkiye Peyzajları 3.Ulusal Konferansı için Bildiri özet gönderimi 1 Şubat 2019 tarihinde başlamıştır.

 

Eklenme tarihi :27.02.2023 12:11:59
Son güncelleme : 27.02.2023 12:11:59
TÜRKİYE PEYZAJLARI 3. ULUSAL KONFERANSI