Titreyengöl Sulak Alanı Rekreasyon Tasarımı Projesi

titreyengöl

2011-2012 bahar yarıyılında Peyzaj Projesi V dersi kapsamında hazırlanan “Titreyengöl Sulak Alanı Rekreasyon Tasarımı Projesi” için Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. sınıf öğrencileri 10-11 Mart tarihlerinde Titreyengöl’e çalışma gezisi yapmışlardır. Doç. Dr. Selçuk Sayan’ın danışmanlığında, arazide ayrıntılı analiz atölyesi ve değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Manavgat Belediyesi’nin işbirliği ile hazırlanan bu projenin amacı Titreyengöl Sulak Alanı’nı korumak ve ekolojik önemi konusunda insanları bilinçlendirmek olarak belirlenmiştir. Hazırlık aşaması ve Boğaz Otel’de konaklama olanakları, Belediye Fen İşleri Müdürü, Peyzaj Mimarı Mustafa Kişioğlu tarafından organize edilen projenin final sunumu Mayıs 2012’de yapılacaktır.

0

Misyon

Doğal ve kültürel peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi; açık ve yeşil alanların insanların yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde planlanması, tasarımı ve bakımı konularında yetkin, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarlarının yetiştirilmesi ve ayrıca araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve araştırmalarının orijinalitesi ile ulusal ve uluslar arası ölçekte tanınan; öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip; peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik uluslar arası akademik ortaklıklar geliştiren ve yurt içi ve yurt dışında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kampüs 07070 ANTALYA (Ziraat Fakültesi IV. Blok)
Tel: 0 242 310 65 60
Tel: 0 242 227 45 64 ( FAX )