Peyzaj Mimarlığı Bölümü Eğitim ve Öğretimi

biz

Bölümümüz Yüksek Lisans eğitimine 2000-2001, Lisans eğitimine 2003-2004, doktora eğitimine de 2007-2008 öğretim yılında başlamıştır.

Halen bölümümüz eğitim öğretim faaliyetlerini Lisans programında 311, Yüksek Lisans ve Doktora programında 42 olmak üzere toplam 373 öğrenci ile sürdürmektedir.

2018-2019 öğretim yılında lisans programımızdan 13. dönem mezunları verilmiştir.

Peyzaj Mimarlığı lisans programında eğitim öğretim 4 yıllık bir süreyi kapsar. İsteyen yeni kayıtlı öğrenciler için 1 yıl süreli isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Öğrenim süresince öğrenciler her biri en az 30 gün olmak üzere 2. ve 3. sınıfların yaz aylarında fidanlık ve büro stajı yapmaktadır.

%25’i seçmeli derslerden oluşan yeni müfredat 2012-2013 öğretim yılında yeni kayıt olan öğrencilere uygulanmaya başlanmıştır.

Bölümümüzde tezli yüksek lisans programı uygulanmaktadır. Program 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez çalışması olmak üzere en az 4 yarıyıldan oluşmaktadır.

Doktora programımız 4 yarıyıl ders ve 4 yarıyıl tez çalışması olmak üzere toplam 8 yarıyıldan oluşmaktadır.

Ders içeriklerine ve müfredat bilgisine Eğitim – Öğretim linkinin içinden ulaşabilirsiniz.

 

Misyon

Doğal ve kültürel peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi; açık ve yeşil alanların insanların yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde planlanması, tasarımı ve bakımı konularında yetkin, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarlarının yetiştirilmesi ve ayrıca araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve araştırmalarının orijinalitesi ile ulusal ve uluslar arası ölçekte tanınan; öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip; peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik uluslar arası akademik ortaklıklar geliştiren ve yurt içi ve yurt dışında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kampüs 07070 ANTALYA (Ziraat Fakültesi IV. Blok)
Tel: 0 242 310 65 60
Tel: 0 242 227 45 64 ( FAX )