PROJE ÇALIŞTAYI VE PROJE SERGİSİ

Bölümümüzde yürütülmekte olan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen  “Antalya İli Kırsal Peyzaj Karakterlerinin Belirlenmesi ve Alan Kullanım Planlaması Bağlamında Değerlendirilmesi” başlıklı araştırma projesinin  Proje Çalıştayı ve Proje Sergisi 30 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Kırsal peyzajlar, peyzaj karakter  analizi ve peyzaj karakter analizinin Antalya İli için bölgesel ölçekte kırsal peyzajlara uygulanmasına dayananan proje sonuçlarının tartışıldığı toplantı Türkiye’nin farklı üniversitelerinden proje konusunda araştırma yapan uzman bilim insanları, Üniversitemiz öğretim üyeleri,  Antalya Büyükşehir Belediyesi,  İlçe Belediyeleri, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gibi Kamu kurum temsilcileri, BAKA mensupları ile Antalya’nın farklı bölgelerinden gelen mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri olmak üzere çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Antalya İlindeki 16 İlçeye ait ve bölgeye özgü Kırsal Peyzaj Karakterlerinin sunulduğu Poster ve Fotoğraf Sergisinin eşliğinde; Proje konusu ve bulgularının tartışıldığı sabah oturumlarının ardından, Kırsal Kalkınma ve Planlama ve Yönetim başlıklı çalışma grupları ile devam eden Proje Çalıştayı, özellikle Kırsal Peyzaj Karakterlerinin çevre düzeni, nazım imar planları başta olmak üzere Alan Kullanım Planlaması Bağlamında Değerlendirilmesine yönelik öneriler ile tamamlanmıştır.

0

Misyon

Doğal ve kültürel peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi; açık ve yeşil alanların insanların yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde planlanması, tasarımı ve bakımı konularında yetkin, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarlarının yetiştirilmesi ve ayrıca araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve araştırmalarının orijinalitesi ile ulusal ve uluslar arası ölçekte tanınan; öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip; peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik uluslar arası akademik ortaklıklar geliştiren ve yurt içi ve yurt dışında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kampüs 07070 ANTALYA (Ziraat Fakültesi IV. Blok)
Tel: 0 242 310 65 60
Tel: 0 242 227 45 64 ( FAX )