Öğrencilerimizin Çevre Duyarlılığı

Öğrencilerimiz, 10 mayıs 2017 tarihinde, Prof. Dr. Sibel Mansuroğlu tarafından verilen Çevre Sorunları dersi kapsamında üniversitemiz genelinde çevre temizliği etkinliği organize  etmişlerdir. Arş. Gör. Veysel Dağ denetiminde yapılan, “öğrencilerin çevresel bilinç ve tutumlarını geliştirmek  ve çevre sorunlarına karşı duyarlılığını arttırmak   amacıyla” gerçekleştirilen etkinliğe en fazla gönüllü katılım gösteren Turizm Fakültesi yılın ‘En Duyarlı Fakülte’ si seçilmiştir.

0

Misyon

Doğal ve kültürel peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi; açık ve yeşil alanların insanların yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde planlanması, tasarımı ve bakımı konularında yetkin, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarlarının yetiştirilmesi ve ayrıca araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve araştırmalarının orijinalitesi ile ulusal ve uluslar arası ölçekte tanınan; öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip; peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik uluslar arası akademik ortaklıklar geliştiren ve yurt içi ve yurt dışında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kampüs 07070 ANTALYA (Ziraat Fakültesi IV. Blok)
Tel: 0 242 310 65 60
Tel: 0 242 227 45 64 ( FAX )