İLETİŞİM

YAZIŞMA ADRESİ
Akdeniz Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
07070 ANTALYA
(Ziraat Fakültesi IV. Blok)

Telefon : 0 242 310 65 60
Faks : 0 242 227 45 64
E-posta peyzaj@akdeniz.edu.tr

facebook

Adı-Soyadı Görevi – Ünvanı Telefon no Dahili E-posta
Sibel MANSUROĞLU Bölüm Başkanı – Prof.Dr.  0 242 3102485 2485 smansur@akdeniz.edu.tr
Osman KARAGÜZEL Öğretim Üyesi – Prof.Dr. 0 242 3102478 2478 okaraguzel@akdeniz.edu.tr
Veli ORTAÇEŞME Öğretim Üyesi – Prof.Dr. 0 242 3102477 2477 ortacesme@akdeniz.edu.tr
Meryem ATİK Öğretim Üyesi – Doç.Dr. 0 242 3106563 6563 meryematik@akdeniz.edu.tr
Reyhan ERDOĞAN Öğretim Üyesi – Doç.Dr. 0 242 3106556 6556 reyhanerdogan@akdeniz.edu.tr
M. Selçuk SAYAN Öğretim Üyesi – Doç.Dr. 0 242 3102448 2448 sayan@akdeniz.edu.tr
Tahsin YILMAZ Öğretim Üyesi -Doç.Dr. 0 242 3102454 2454 tahsin@akdeniz.edu.tr
Songül SEVER MUTLU Öğretim Üyesi -Yrd.Doç.Dr. 0 242 3102455 2455 songulmutlu@akdeniz.edu.tr
Ahmet BENLİAY Öğretim Üyesi -Yrd.Doç.Dr. 0 242 3102456 2456 benliay@akdeniz.edu.tr
Emrah YILDIRIM Dr. 0 242 3106583 6583 eyildirim@akdeniz.edu.tr
Arzu ALTUNTAŞ Arş. Gör. – Doktora Öğrencisi 0 242 3102457 2457 arzuvuruskan@akdeniz.edu.tr
Bihter SAATCI Arş. Gör. – Doktora Öğrencisi 0 242 3106599 6599 bhotan@akdeniz.edu.tr
H. Ekin OKTAY Arş. Gör. – Doktora Öğrencisi 0 242 3106599 6599 ekinoktay@gmail.com
Faik ŞAVKLI Arş. Gör. – Doktora Öğrencisi 0242 3106546 6546 faiksavkli@akdeniz.edu.tr
Betül TÜLEK Arş. Gör. – Doktora Öğrencisi 0242 3106546 6546 betulek@akdeniz.edu.tr
Ceren SELİM Arş. Gör. – Doktora Öğrencisi 0242 3106546 6546 cerenselim@akdeniz.edu.tr
Orhun SOYDAN Arş. Gör. – Doktora Öğrencisi 0242 2274400 2514 orhunsoydan@akdeniz.edu.tr
Rifat OLGUN Arş. Gör. – Doktora Öğrencisi 0242 2274400 2514 rifatolgun@akdeniz.edu.tr
Ayşe DURAK Arş. Gör. – Doktora Öğrencisi 0 242 3106599 6599 aysedurak@akdeniz.edu.tr
Veysel DAĞ Arş. Gör. – Doktora Öğrencisi 0 242 3106583 6583 veyseldag@akdeniz.edu.tr
Pınar ZEĞEREK Arş. Gör. – Yüksek Lisans Öğr. 0 242 3106599 6599 zegerek.pinar@gmail.com
Sakine AKPINAR Bölüm Sekreteri 0 242 3106560 6560 sakpinar@akdeniz.edu.tr

Misyon

Doğal ve kültürel peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi; açık ve yeşil alanların insanların yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde planlanması, tasarımı ve bakımı konularında yetkin, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarlarının yetiştirilmesi ve ayrıca araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve araştırmalarının orijinalitesi ile ulusal ve uluslar arası ölçekte tanınan; öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip; peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik uluslar arası akademik ortaklıklar geliştiren ve yurt içi ve yurt dışında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kampüs 07070 ANTALYA (Ziraat Fakültesi IV. Blok)
Tel: 0 242 310 65 60
Tel: 0 242 227 45 64 ( FAX )