İLETİŞİM

YAZIŞMA ADRESİ
Akdeniz Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
07070 ANTALYA
(Ziraat Fakültesi IV. Blok)

Telefon : 0 242 310 65 60
Faks : 0 242 227 45 64
E-posta peyzaj@akdeniz.edu.tr

facebook

Adı-Soyadı Görevi – Ünvanı Telefon no Dahili E-posta
Reyhan ERDOĞAN Bölüm Başkanı – Prof.Dr.  0 242 3106563 6556 reyhanerdogan@akdeniz.edu.tr
Osman KARAGÜZEL Öğretim Üyesi – Prof.Dr. 0 242 3102478 2478 okaraguzel@akdeniz.edu.tr
Veli ORTAÇEŞME Öğretim Üyesi – Prof.Dr. 0 242 3102477 2477 ortacesme@akdeniz.edu.tr
Sibel MANSUROĞLU
Öğretim Üyesi – Prof.Dr. 0 242 3102485 2485 smansur@akdeniz.edu.tr
Meryem ATİK Öğretim Üyesi – Prof.Dr. 0 242 3106556 6563 meryematik@akdeniz.edu.tr
Tahsin YILMAZ Öğretim Üyesi- Doç. Dr. 0242 3102454 2454 tahsin@akdeniz.edu.tr
Ahmet BENLİAY Öğretim Üyesi-Doç. Dr.
0242 3102456 2456 benliay@akdeniz.edu.tr
Emrah YILDIRIM Öğretim Üyesi-Dr. Öğretim Üyesi 0242 3106583 6583 eyildirim@akdeniz.edu.tr
Selma KÖSA Öğretim Üyesi-Dr. Öğretim Üyesi 0242 3102448 2448 selmakosa@akdeniz.edu.tr
Ceren SELİM Öğretim Üyesi-Dr. Öğretim Üyesi 0242 3106545 6545 cerenselim@akdeniz.edu.tr
Ayşe DURAK Arş. Gör. – Doktora Öğrencisi 0242 3106599 6599 aysedurak@akdeniz.edu.tr
Pınar ZEĞEREK Arş. Gör. – Doktora Öğrencisi 0242 3106599 6599 pinarz@akdeniz.edu.tr
Elif PARLAK Arş. Gör. – Yüksek Lisans Öğr. 0242 3106599 6599 elifparlak@akdeniz.edu.tr
Sakine AKPINAR Bölüm Sekreteri 0 242 3106560 6560 sakpinar@akdeniz.edu.tr

Misyon

Doğal ve kültürel peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi; açık ve yeşil alanların insanların yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde planlanması, tasarımı ve bakımı konularında yetkin, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarlarının yetiştirilmesi ve ayrıca araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve araştırmalarının orijinalitesi ile ulusal ve uluslar arası ölçekte tanınan; öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip; peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik uluslar arası akademik ortaklıklar geliştiren ve yurt içi ve yurt dışında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kampüs 07070 ANTALYA (Ziraat Fakültesi IV. Blok)
Tel: 0 242 310 65 60
Tel: 0 242 227 45 64 ( FAX )