EXPO 2016’nın Ardından Söylem-Eylem Paneli

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve Bölümümüz işbirliği ile 11.11.2016 tarihinde EXPO 2016 Antalya’nın Ardından Söylem-Eylem konulu panel düzenlenmiştir. Başkanlığını Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Sibel MANSUROĞLU’nun yaptığı, Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi ve Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halim PERÇİN, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi R. Başak CALAYER, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME, Yüklenici Firma EXPO 2016 Antalya Yetkilisi Tarık GÜNAL ve EXPO 2016 Antalya Ajansı Yetkilisi Göktuğ GÖKTAŞ’ın katılımı ile gerçekleşen panelde, EXPO 2016 Antalya Botanik Sergisi sürecinde yerel, bölgesel ve ulusal kazanımlar ve kayıplar üzerinde durulmuştur.

0

Misyon

Doğal ve kültürel peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi; açık ve yeşil alanların insanların yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde planlanması, tasarımı ve bakımı konularında yetkin, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarlarının yetiştirilmesi ve ayrıca araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve araştırmalarının orijinalitesi ile ulusal ve uluslar arası ölçekte tanınan; öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip; peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik uluslar arası akademik ortaklıklar geliştiren ve yurt içi ve yurt dışında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kampüs 07070 ANTALYA (Ziraat Fakültesi IV. Blok)
Tel: 0 242 310 65 60
Tel: 0 242 227 45 64 ( FAX )