ERASMUS MUNDUS YÜKSEK LİSANS ORTAKLIĞI

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün ortağı olduğu Erasmus Mundus Uluslararası Yüksek Lisans Programı, Avrupa Birliği’nden finansal destek almak üzere seçildi.

ANA EYLEM 1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında sunulan iki yıllık yüksek lisans programı ile KENT İKLİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK alanında Yüksek Lisans Derecesi verilecektir.

GLASKOW CALEDONIAN UNIVERSITY (İskoçya)’nın koordinatörü olduğu projede 8 akademik ortak ile 11 yerel yönetim, kamu ve özel sektör yer almaktadır. Akdeniz Üniversitesi adına Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME’nin Temas Kişisi olduğu proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki web sayfasından erişilebilir.

https://murcs.eu/

0

Misyon

Doğal ve kültürel peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi; açık ve yeşil alanların insanların yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde planlanması, tasarımı ve bakımı konularında yetkin, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarlarının yetiştirilmesi ve ayrıca araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve araştırmalarının orijinalitesi ile ulusal ve uluslar arası ölçekte tanınan; öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip; peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik uluslar arası akademik ortaklıklar geliştiren ve yurt içi ve yurt dışında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kampüs 07070 ANTALYA (Ziraat Fakültesi IV. Blok)
Tel: 0 242 310 65 60
Tel: 0 242 227 45 64 ( FAX )