2020 Bitirme Tezi Poster Sunumları

2019-2020 yılı Bitirme Tezi I-II dersleri kapsamında son sınıf öğrencilerimizin Tez Çalışmaları bu yıl online platformda 01.07.2020 tarihinde 41 kişinin katılımıyla ve 37 adet Bitirme Projesi Posterinin Sunumu ile gerçekleştirilmiş  ve Tez Çalışmaları Bitirme Projesi Posterleri Kitapçığında bir araya getirilmiştir.

Bitirme tezlerinin yürütülmesindeki katkılarından dolayı tüm danışman hocalarımıza, pandemi zorluklarına rağmen tezlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimize ve  poster sunumlarının gerçekleştirilmesinde ve Poster Kitapçığının hazırlanmasındaki katkıları için Bölüm Araştırma Görevlilerimize teşekkür ederiz.

 

0

Misyon

Doğal ve kültürel peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi; açık ve yeşil alanların insanların yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde planlanması, tasarımı ve bakımı konularında yetkin, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarlarının yetiştirilmesi ve ayrıca araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve araştırmalarının orijinalitesi ile ulusal ve uluslar arası ölçekte tanınan; öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip; peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik uluslar arası akademik ortaklıklar geliştiren ve yurt içi ve yurt dışında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kampüs 07070 ANTALYA (Ziraat Fakültesi IV. Blok)
Tel: 0 242 310 65 60
Tel: 0 242 227 45 64 ( FAX )