2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Etkinliği ve Hoşgeldin Partisi

Bölümümüzün 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Etkinliği Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’ünden Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK Hocamızın katılımı ile gerçekleşmiştir.

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin Türkiye’deki 52. yılını ve Akdeniz Üniversitesi’ndeki 17. yılını kutladığımız etkinliğimiz kapsamında Avrupa Konseyi 20 Ekim Uluslararası Peyzaj Günü‘nün “Peyzaj ve Su” temasına vurgu yapılmış ve konuğumuz Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK  Hocamız Tasarımın Açtığı Yol: Uygarlık başlıklı konuşması ile peyzajdaki kültürü en iyi nasıl okuyabileceğimizi, tarihsel bir süreçte ve arkeoloji alanında deneyimleri ile bizlerle paylaşmıştır.

0

Misyon

Doğal ve kültürel peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi; açık ve yeşil alanların insanların yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde planlanması, tasarımı ve bakımı konularında yetkin, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarlarının yetiştirilmesi ve ayrıca araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve araştırmalarının orijinalitesi ile ulusal ve uluslar arası ölçekte tanınan; öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip; peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik uluslar arası akademik ortaklıklar geliştiren ve yurt içi ve yurt dışında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kampüs 07070 ANTALYA (Ziraat Fakültesi IV. Blok)
Tel: 0 242 310 65 60
Tel: 0 242 227 45 64 ( FAX )